מי שער כל הלילה, איך ינהג בענין ברכות השחר?

שלום לרב הגאון.
רציתי לדעת מה ההלכה למי שהיה ער כל הלילה
לגבי ברכות השחר
ומה הדין אם בירכתי לפני חצות לילה ברכות השחר?
ב. מה הדין לגבי ברכות התורה?
ג. האם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים בזה?
בברכה רבה.

שלום וברכה
לגבי ברכת התורה לפי הספרדים, מיד לאחר צאת הכוכבים יש לברך ברכת התורה. לפי האשכנזים, מחמת ספק, יש לצאת ידי חובה משמיעה מאחר שמברך.
לגבי ברכות השחר, יש לברך לכל הדיעות לאחר עלות השחר.
ולאחר חצות, על פי רבינו הרש"ש יכול לברך ברכות השחר ללא ברכת התורה. וכן הזכיר באור לציון. אפילו אם חוזר לישון. אך אם יש חשש, שישכח בבוקר כשקם שבירך, ויברך שנית. עדיף שלא יברך בחצות.
כל טוב ושבת שלום
אברהם מלמד