האם מותר להשתמש במכשיר מי נביעות בשבת?


שאלה
 האים מותר להשתמש במתקן מי נביעות בשבת במים הקרים?
תשובה-שלום וברכה
לשאלתך האם מותר להשתמש במכשיר מי נביעות בשבת.
תשובה- ישנם מספר סוגים.
יש לבדוק אם לאחר הוצאת המכשיר מהחשמל עדיין יוצאים מים בלחיצה, הרי שהוצאת המים עובדת באופן מכני, ומותר בשבת.
ויש לנתק את האפשרות שיכנסו מים חדשים אם זה מכשיר כזה. כיון שכאשר נגמרים המים הרי שהמשאבה  החשמלית, שואבת שוב מים. אך אם זה מכשיר עם קנקן נייד שאין לו אפשרות שיכנסו מים חדשם מבחוץ מותר.

אך אם לאחר הוצאת המכשיר מהחשמל, לא יוצאים מים בלחיצה, הרי שהמכשיר מוציא מים על ידי משאבה חשמלית ואסור להשתמש בשבת.
שבת שלום
אברהם מלמד